نشریه آمریکایی هیل: چرا دموکرات‌ها می خواهند دیکتاتوری مذهبی ملاها را نجات دهند؟

برگردان فارسی تحلیلی با عنوان زیر:
Why do Democrats want to save Iran’s theocracy?

دموکراتهای ایالات متحده که رد پای خباثت آنها همواره در بدبختی مردم ایران نمایان بوده اینبار نیز مجنون وار خود را به در و دیوار میزنند تا جوجه لاشخورهای خود را که در سال ۱۹۷۹ در ایران جاسازی کردند و اکنون به هیولاهای خون آشام تبدیل شده اند را از خطر نابودی نجات دهند . اما …