نشریه آمریکایی هیل: بایدن اعتراضات در ایران را تنها اهرم فشاری برای مذاکره با رژیم می‌بیند

در حالیکه گمان می رفت غربیها به کمک مردم ایران آمده تا اهریمن اشغالگر را در ایران ساقط نمایند، ولی گویا بازی های سیاسی به گونه‌ای رقم خورده که اکنون این غرب است که چشم امید به اعتراضات سراسری در ایران دارد تا بتواند با فشار حاصله، رژیم را پای میز مذاکره نشانده و مهار بر پوزه آیت الله‌های سرکش بزنند …

#اعتراضات_سراسری

#نه_به_جمهوری_اسلامی

#گزارش_سیاسی

@Unikador