نشریه آمریکایی: بایدن شرط را باخت! رژیم در ایران گستاخ‌تر شد

این روزها هر چقدر تیم بایدن و دولتش تلاش کنند تا تقصیر‌ها را به گردن بگیرند، اما یک مرد به تنهایی مسئول این شکست فاجعه باردر عرصه سیاست است: جو بایدن!  بایدن یک سال پیش شرط بندی کرد که کنار گذاشتن سیاست فشار حداکثری و تغییر آن به احترام و پاداش حداکثری، یاغی‌ترین رژیم کنونی جهان که رتبه نخست حمایت از تروریسم را  دارد و شعار “مرگ بر آمریکا” سر می دهد، وادار به دادن امتیاز می کند. او آن شرط را باخت. و هر بار که به جای اعتراف به اشتباه خود، آن شرط را نکار می‌کند، دوباره می بازد.

** برگردان فارسی تحلیل ریچارد گلدبرگ در واشنگتن اگزماینر

#برجام

#جو_بایدن

#تحلیل_سیاسی

@Unikador