نشریه آلمانی: مردم ایران بدون مداخله نظامی آمریکا به پا نمی خیزند

یک نشریه آلمانی معتقد است که فشار اقتصادی به سختی مردم ایران را قادر میکند در برابر ملایان تهران بپاخیزند در همین حال او با استناد به مدل لیبی اعتقاد دارد در صورت حمله نظامی ، مردم ایران این توانایی را دارند در برابر ملایان بایستند …

#یونیکا

#رسانه خارجی