نسخه کامل کنفرانس خبری برایان هوک در خصوص ایران ، ۷ تیر ۹۸ – آمریکا در کنار مردم ایران ایستاده است

برایان هوک، نماینده دولت ایالات متحده در امور ایران، تاکید کرد که دولت آمریکا در کنار مردم ایران است و در سیاست خارجی خود مشخص کرده است که خواست مردم ایران با خواست دولت آمریکا اشتراکات فراوانی دارد.

#برایان_هوک

#مردم_ایران

#یونیکا