نسبتِ شاهان پهلوی و مشروطیت ایران از زبان علیرضا کیانی

سخنرانی آنلاین علیرضا کیانی در نشستی که در سالروز مشروطیت و در شهر بریزبین استرالیا به همت حزب «ایران نوین» برگزار شد. آقای کیانی در بخشی از سخنان خود در این نشست از عبارت «مشروطیت پهلوی‌نشان» استفاده کرد و رضاشاه بزرگ را نه تنها ناقض مشروطه ندانست بلکه مشروطیت را بدون پروژه‌های رضاشاهی، ناقص دانست. او تاکید کرد که بحث درباره مشروطیت و پهلوی‌ها بحثی تاریخی نیست بلکه در فردای پیروزی انقلاب ملی نیز بحثی درازدامن حول این موضوع در ایران در خواهد گرفت و ایرانیان در تنظیم نظم نوین ملی بایستی این مباحث را بیشتر مطمح نظر قرار دهند.

#انقلاب_ملی_ایران

#ایران_معبد_ماست

#انقلاب_مشروطه

@Unikador