نخستین «جشن سَده» در انقلاب و ادامه پیکار با تاریکی و تباهی در پایتخت انقلاب ملی

دوشنبه ۱۰ بهمن ویدئوهای همرسانی شده از تهران نشان می‌دهد که هم‌میهنان در نخستین «جشن سَده» در متن انقلاب ملی ایران به پیکار خود علیه سیاهی و تباهی ادامه دادند و با حضور در خیابان و همچنین سر دادن شعار‌های شبانه خوابِ اهریمن اعظم، ضحاک‌علی خامنه‌ای را آشفته کردند.

#من_وکالت_میدهم

#مهسا_امینی

#انقلاب_ملی

@Unikador