نخستین تصاویر منتشر شده‌ از گردهمایی هم‌میهنان مقابل پارلمان بریتانیا و استقبال از شاهزاده رضا پهلوی

دوشنبه ۸ اسفند‌ماه نخستین تصاویر همرسانی شده از تجمع هم‌میهنان مقابل پارلمان بریتانیا. این تجمع همزمان همزمان با برنامه سخنرانی شاهزاده در پارلمان بریتانیا برنامه‌ریزی شده است.

#انقلاب_ملی_ایران

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#برای_ایران

@Unikador