نخستین تصاویر از حضور هم‌میهنان مقابل پارلمان ایتالیا برای استقبال از شاهزاده رضا پهلوی

چهارشنبه ۶ اردیبهشت نخستین تصاویر همرسانی شده از لحظه ورود شاهزاده رضا پهلوی به محوطه پارلمان ایتالیا و همچنین گردهم‌آیی هم‌میهنان اطراف محل این پارلمان برای استقبال از شاهزاده رضا پهلوی و بانو یاسمین پهلوی.

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#بانو_یاسمین_پهلوی

#ایتالیا

#انقلاب_ملی_ایران

@Unikador