نبرد برای آینده و چهار بازیگر کلیدی آن | گفت‌وگویی ویژه با سعید جباری و فرهاد منصوریان

نبرد برای آینده‌ی ایران و خاورمیانه، حتی فراتر از آن کل جهان در حالی در جریان است که چهار بازیگرِ کلیدی ـ جمهوری اسلامی، آمریکا، اسرائیل و مردم ایران ـ در این نبرد رخ‌نمایی می‌کنند. جمهوری اسلامی، اندک زمانی است که نقاب از رخ برداشته و مستقیما به تاخت و تاز و شرارت در منطقه و فراتر از آن مشغول است و از سمتی دیگر مردمِ ایران، این بازیگران تاثیر گذار به دنبال آن هستند تا این عنصر اهریمنی و بازیگر شرور بین‌المللی را به زیر بکشند تا علاوه بر رهایی خود از این رژیم، بار دیگر پیام‌آور صلح و ثبات در منطقه و جهان باشند. همزمان دو بازیگر بین‌المللی نیز در این نبرد حضوری پررنگ دارند که از نقش آنها نباید غافل شد، آمریکا و اسرائیل. در این برنامه می‌توانید گپ‌وگفت ما را با آقایان سعید جباری و فرهاد منصوریان، هر دو از تحلیل‌گران ایرانی دنیای سیاست و ساکن آمریکا و همچنین، حامد محمدی، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر امور نظامی و امنیتی ببینید و بشنوید.

#گفتگوی_ویژه

#ایران

@Unikador