نبردِ دو گفتمان در سپهرِ سیاسی ایران ׀ پهلوی‌گرایی در برابر پهلوی‌ستیزی

اتاق‌های فکر رژیمِ وحشت اسلامی، که تیرشان در دشمن‌تراشی بیرونی و حتی استفاده از ماشین سرکوب به سنگ خورده و دیگر یارای مقاومت و ایستادگی را دربرابر اعتراضاتِ فزاینده ندارند، دست به‌کار شده‌اند تا با گفتمانِ پهلوی‌ستیزی، همه تقصیر‌ها و مشکلات و معضلات برآمده از بی‌لیاقتی، بی‌کفایتی و ایدئولوژی مالیخولیایی خود را به گردنِ پادشاهانِ پهلوی بیاندازند. رویکردی که بی‌شک از ترس آنها نشات می‌گیرد و جلوه‌ای آشکار از در گِل فرو‌ماندنِ ایدئولوژی شکست خورده‌شان است. برای این شکست‌خوردگان، شعار «رضا شاه روحت شاد» تیرِ زهرآگینی است که در چشمشان فرو رفته، و اقبال روز‌افزون ملت ایران به پهلوی‌ها، کابوسِ شبانه‌ای است که یارای گریز از آن را ندارد.

** منابع: یادداشت‌هایی از امیر امیری و شروین رستمی

#اعتراضات_سراسری

#رضا_شاه_روحت_شاد

#برای_ایران

#ایران_متحد

@Unikador