نبردِ براندازان با مشتِ آهنینِ خدای دهه شصت

دست چدنی زیر دستکش مخملی؛ این اصطلاحی است که علی خامنه‌ای، رهبر فرقه تبهکاران اسلامی بارها و بارها و در مناسبت‌های مختلف از آن استفاده کرده است.  البته رهبر فرقه تبهکاران اسلامی این اصطلاح را عموما زمانی بکار برده که خواسته است به کشور‌های غربی خصوصا آمریکا هشدار دهد که فشار و تحریم بر رژیم منحوس و رو به زوالش اثر نداشته و آنها نباید با دستی چدنی سراغ او و رژیم رو به پایانش بیایند؛ اما خود او نه تنها به استفاده از «مشت آهنین» در مقابله و مواجهه با ملت بزرگ ایران ابایی ندارد بلکه برای سرکوب بیشتر، «خدای دهه شصت» را نیز فرا خوانده تا با «مشت آهنینِ فرستادگان خدا بر روی زمین» آنگونه که خود ادعا می‌کنند و قدرتِ سرکوب و کشتارِ «خدای دهه شصت» در مقابل خیلِ بزرگ براندازان که با نه با مشت‌های آهنین بلکه با مشت‌های گره کرده در کفِ خیابان مقابل او و رژیمِ منحوسش صف‌آرایی کرده‌اند مبارزه کند.

** براساس یادداشتی از روشنک آسترکی در کیهان لندن

#خدای_دهه_شصت

#خامنه‌ای

#مشت_آهنین

@Unikador