نامه سر گشاده زندانیان سیاسی و هشدار به زمامدارانِ رژیم

در پی بازداشت‌های گسترده و اذیت و آزار فعالان، دادخواهان و کنشگران مدنی و سیاسی صبح امروز چهارشنبه ۲۹ تیرگان ۲۵۸۱، چهار تن از زندانیان سیاسی با انتشار نامه‌ای سرگشاده ضمن تذکر به رژیم برای تمکین فوری به خواست مردم ایران و احترام به قوانین بین‌المللی و حقوق بشری با رژیم اتمام حجت کرده و خواستار آزادی بی‌قید و شرط و بی‌درنگ خانواده‌ها، پدران و مادران دادخواه و کنشگران سیاسی و مدنی شدند.

*منبع:کیهان لندن

#زندانیان_سیاسی
#براندازی
#برای_ایران
@Unikador