نامه‌ی یکی از خیابان‌های تهران به مردم ایران: کف خیابون منتظر شماست

من یک خیابونم. اگر سهم من از ایرانی بودنم، باز کردن آغوشم به روی شماست، من آغوشم باز است! میلیونی بیایید و در کفِ ترک خورده این روزهای من حقتان را بگیرید! ای ایرانی! منِ خیابون هم، هم‌صدا با شما می‌گم: فقط کف خیابون، به دست میاد حقمون!

#برای_ایران

#ایران_متحد

#کف_خیابان

#براندازی

@Unikador