ناآرامی‌ها در آمریکا؛ هلهله در تهران – گفتگو با امیر امیری، زمان فیلی و فرد صابری به میزبانی پری عسگری

گفتگوی هفته موضوع: نقش گلوبالیستها درشلوغی های امریکا و فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی

با حضور امیر امیری، زمان فیلی و فرد صابری به میزبانی پری عسگری از تلویزیون الوند

#گلوبالیست‌ها

#آمریکا

#جمهوری_اسلامی

@Unikador