میوه‌ی گندیده فعالیتهای هسته ای ملایان؛ فاجعه در انتظار ایرانیان

علی اکبر صالحی میگوید آنچه  محمد یزدی از اعضای شورای کذایی نگهبان در مورد دفن زباله های هسته‌ای در  ایران مطرح کرده «سوء تفاهم» است. این نشانه ای از بروز یک فاجعه دیگر در ایران است که پس از فروش ایران توسط ملایان حال باید شاهد تخریب همیشگی خاک ایران باشیم …

#یونیکا

#زباله_اتمی

#گزارش_مهم