می‌خروشیم! عزم و اراده‌ی ما شکستنی نیست | هفتمین روز از خیزش

هم‌میهنان در صدها شهر و روستای ایران همچنان در کف خیابان هستند. به دلیل قطع سراسری اینترنت در داخل کشور فیلم‌ها به سختی در فضای مجازی و رسانه‌‌ها بازتاب پیدا می‌کند. اینترنت نیست اما ما کف خیابان را داریم!

#مهسا_امینی

#ایران_متحد

#OpIran

@Unikador