موقعیت ژئوپولیتیکی ایران و لزوم احیای نهاد پادشاهی

این گفتار بر می‌نهد که ایران اگر چه ویژگی‌های منحصر به فردی در میان کشورهای خاورمیانه دارد، اما به هر روی برخی ویژگی‌های پایداری دارد که برآمده از موقعیت ژئوپولیتیکی خاورمیانه‌ای میهن ماست. از این رو، هر گونه بحثی درباره نوع رژیم سیاسی مطلوب برای آینده ایران به ناچار باید به موقعیت خاورمیانه‌ای ایران، درس‌هایی که از تجربیات دیگر کشورهای خاورمیانه وهمچنین رژیم‌های سیاسی‌شان می‌توان آموخت، بپردازد.

نویسنده: امین سوفیامهر، دانش آموخته فلسفه و روابط بین‌الملل

منبع: فصلنامه فکری-تحلیلی فریدون

#نهاد_پادشاهی

#ایران_معبد_ماست

#ایران_را_پس_میگیریم

@Unikador