موفقیتهای سفیر ایالات متحده در آلمان بر علیه ملایان و عصبانیت احزاب ملادوست آلمان

#ریچارد_گرنل که از زمان انتصاب به عنوان سفیر ایالات متحده در آلمان نقش بسیار پررنگی در تقویت #تحریم ها علیه #رژیم_ملایان تهران داشته , اکنون مورد تاخت احزاب دوستدار فرقه تبهکار ایران قرار گرفته ، تا جایی که به دنبال اخراج وی از آلمان هستند …