موشک‌بازان مجنون؛ از پیونگ‌یانگ تا تهران

در میان حاکمیت‌های دیکتاتوری و فاسد در جهان، حاکمانی نیز وجود دارند که چارچوب‌های تعریفی این مقوله را هم رد کرده و علنا در مقابل نظم جهانی ایستاده‌اند. حاکمیت چنین حاکمانی را دیگر نمی‌توان دیکتاتوری نام نهاد بلکه همان دزدانی هستند که لباس پلیس بر تن کرده و به راهزنی می‌پردازند.

#حزب‌اللهی

#کمونیستی

#راهزن

#زمان_فیلی