موج دوم انقلاب ملی ایران خروشیدن گرفت | پیش به سوی سونامی براندازی

سری سومِ ویدئوهای همرسانی شده از موج دوم انقلاب ملی ایران در شامگاه پنج‌شنبه ۲۷ بهمن‌ماه. موجی که هر لحظه به تبدیل شدن به یک «سونامی بزرگ براندازی» نزدیک‌تر می‌شود.

#ننگ_بر_فتنه_۵۷

#انقلاب_ملی

#ایران_متحد

@Unikador