مهرداد بختیاری با پرچم ملی ایران در میدان شهیاد: رمز پیروزی،ماندن در خیابان و اتحاد

مهرداد بختیاری عموی جاوید‌نام پویا بختیاری، شامگاه آدینه ۲۳ دی، با برافراشتن پرچم ملی ایران (پرچم سه رنگ شیر و خورشید) در میدان شهیاد، گفت: «به زودی در جای جای ایران این پرچم برافراشته خواهد شد.» او در رمز موفقیت انقلاب ملی ایران را ماندن در خیابان و اتحاد میان مردم دانست و برای مردم ایران آرزوی پیروزی کرد.

#IranRevolution

#مهسا_امینی

#انقلاب_ایران

@Unikador