من وکالت می‌دهم

شاهزاده رضا پهلوی:

«بدانید که به مسئولیتی که این اعتماد با خود به همراه می‌آورد، آگاهم و هم‌چون چهار دهه گذشته، بدون هرگونه چشم‌داشت و یا انگیزه شخصی، با تمام توانم همراه شما در این مبارزه خواهم بود.»

#RezaPahlavi

#مهسا_امینی

#انقلاب_ایران

@Unikador