من سیاسی نیستم! مشقِ نوکری برای نعلین‌پوشان

وقتی آخوندهای وطن فروش و غارتگر حکومت شان را یک دموکراسی واقعی می‌دانند و ایران را آزادترین کشور دنیا می‌نامند، بدیهی است که «مارمولک ها» و «توابین» لجن سرای سینمای ام القرای شیعه، مروجان آزادی بیان شوند. فقط یادشان باشد، روزی که چندان دور نیست، «بخار» خواهند شد و دیگر هیچ عذری موجه نیست.

** بر اساس یادداشتی از امیر امیری

#سیاست

#هنرمند_حکومتی

#نه_به_جمهوری_اسلامی

@Unikador