ملایان و بیماری مزمن «فرسودگی استراتژی»

«فرسودگی استراتژی» نوعی بیماری است که در نتیجه شکست انسان در تحقق اهدافش یا احساس ناامیدی، به آن مبتلا می‌شود. این بیماری نوعی شرایط روحی مانند بی‌ثباتی درونی، اضطراب و نگرانی و دیدگاه بدبینانه به کل زندگی را در بیمار افزایش می‌دهد. رژیم افراط گرای ملایان ایران در شرایط کنونی‌ مصداق واقعی چنین موجود بیماری است….

#یونیکا

#فرقه_تبهکار

#ملایان