ملایان و استراتژی غرق کردن ماهی ها – تحلیلی از روزنامه نگار ارشد، امیر طاهری

رژیم آیت الله ها در نتیجه تحریم‌ها که البته هزینه‌ای برای کاخ سفید هم ندارد، زیر فشارهای سنگین و بی سابقه، از نفس افتاده است. به همین دلیل است که خامنه‌ای، علیرغم سرسختی و غرور بسیارش، آماده انجام آن چیزی است که به او دیکته شود به شرط آنکه حداقلی از آبرو یش حفظ شود…

#یونیکا
#امیر_طاهری
#تحلیل_سیاسی