ملایان ؛ محاصره در خشم مردم ایران

بحران‌های ناشی از عملکردهای منفی رژیم در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، وضعیت نابسامان معیشت مردم و ناامیدی نسبت به توانایی نظام برای خروج از این شرایط، سبب شده تا گروه‌های مختلف جامعه به تدریج به یک ارزیابی و نگاه مشترک نسبت به فرهق تبهکار حاکم برسند. برآیند این روند مشترک، خیزشی است که امواج آن از دی‌ماه ۹۶ به این سو هرگز آرام نگرفته است….
#یونیکا