«معاهده عدم تعرض» ؛ فریب دیگر برای فرار از مهلکه

ظریف بار دیگر با بسته ای آلوده به فریب راهی عراق شده . درون این بسته اینبار ،«معاهده عدم تعرض » بود ولی آیا کشورهای حوزه خلیج فارس در دام فریبکاری ملایان خواهند افتاد ؟!!!!

#یونیکا

#مصاحبه

#معاهده_عدم_تعرض