مصاحبه تاریخی «امیر طاهری» با «محمدرضا شاه پهلوی» در آبان ۲۵۳۵ برابر با ۱۳۵۵ خورشیدی

ویدئوکست | امیر طاهری نخستین خبرنگار ایرانی بود که توانست با پادشاه فقید ایران یک گفتگوی مبتنی بر پرسش و پاسخ  رسانه‌ای انجام دهد. این مصاحبه ارزشمند و تاریخی در آبان‌ماه ۲۵۳۵ برابر با ۱۳۵۵ خورشیدی انجام شده است.

#محمدرضا_شاه_پهلوی

#امیر_طاهری

#تاریخ_معاصر

@Unikador