مشروطه، ۱۱۷ سال بعد | ۱۴ اَمُرداد ۲۵۸۲

پس از تجربه‌ای مرگبار و ویرانگر، ایرانیان دریافته‌اند که برای نجات از این وضعیت ویرانگر چاره‌ای جز سامان دادن نظام سیاسی بر محور منافع ملی و مصلحت عمومی ندارند و باید خود و  کشورشان را از چاه خیالات ایدئولوژیک ۵۷ بیرون بکشند و با میراث مشروطه و پهلوی، این سامان نوین  را بر آن بنا کنند. به همین دلیل در جنبش ملی که از شهریور سال گذشته به صورت انقلابی برای آزادی و رفاه و امنیت و عدالت تداوم یافته، «ملی‌گرایی» نه صرفا یک نظر یا عقیده سیاسی بلکه اندیشه‌ای تاریخی و فرهنگی و انساندوستانه است که بقای ملت و مملکت را با تکیه بر میراث مشروطه مطرح می‌شود. یک جنبش ملی برای آزادی و نجات ایران که فراگیر است و همه ایرانیان را فارغ از انواع تفاوت‌های عقیدتی و مذهبی و قومی و جنسیتی و در بر می‌گیرد.

نویسنده: روشنک آسترکی

منبع: کیهان لندن

#مشروطه

#انقلاب_ملی

#ایران_معبد_ماست

@Unikador