مشت محکم شیرزنان ایران بر دهان «سید‌علی ماست‌بند» و شرکا در گوشه‌ی رینگِ انقلاب ملی ایران

از شش‌ماه‌ونیم پیش تا کنون و در راستای تحولات بزرگ اجتماعی که در متن و حاشیه انقلاب ملی ایران به وجود آمده، کوچه و خیابان‌های کشور شاهد نسلِ جدیدی از مبارزانِ راه آزادی است که با شجاعتِ ناب و مثال‌زندنی خود فرقه تبهکاران اسلامی را  به چالش کشده‌اند. مبارزه‌ و نبرد خیر و شر امروز بیش از هر زمان دیگری در جای‌جای ایران بزرگ در جریان است و بانوان با حمایت مثال زدنی مردان، خیابان‌های کشور را به آوردگاهی برای نشان دادن عزم و اراده یک ملت برای عبور از جمهوری جهل و جنون اسلامی تبدیل کرده‌اند. کارزار انقلابی که با شعار «زن زندگی آزادی» آغاز شد و «مرد، میهن، آبادی» را همراه خود کرد تا ملت بزرگ ایران، میهنِ همیشه جاوید خود را از ایران‌ستیزانِ دیوسرشت باز پس بگیرد.

#انقلاب_ملی

#مهسا_امینی

#نه_به_جمهوری_اسلامی

@Unikador