مشتِ محکم هم‌میهنان بر دهانِ خامنه‌ای و مزدورانش | شعار مرگ بر دیکتاتور در آسمان ایران طنین انداز شد

شامگاه آدینه ۲۱ بهمن ۲۵۸۱ مجموعه گزارش ۱۵ دقیقه‌ای از ده‌ها ویدئو همرسانی شده از پاسخ دندان‌شکن هم‌میهنان به بوقچی‌های رژیم در آستانه شوم‌روز ۲۲ بهمن. از فریاد مرگ بر دیکتاتور تا فریاد جاوید‌شاه.

#ننگ_بر_فتنه_۵۷

#انقلاب_ملی

#ایران_متحد

@Unikador