مسیر پبروزی مشخص است: خیــــابـــان

من همان خیابانی هستم که شعار «رضا‌شاه روحت شاد» را در آن سر می‌دهید. من همان خیابانی هستم که شعار «مرگ بر دیکتاتور» را  در آن فریاد می‌زنید. من همان خیابانم که حقتان را در کفش فریاد می زنید! من منتظر شما هستم. کف خیابان بی صبرانه منتظر شماست! کف خیابان برای تمام شما مردمان این سرزمین برای رسیدن به آزادی جا دارد! کف خیابان برای آن روزی لحظه شماری می‌کند که میلیونی پذیرای شما باشد! من میزبان خشم شما خواهم بود همانگونه که روزگاری میزبان شادی‌هایتان بودم! اگر سهم من از ایرانی بودنم، باز کردن آغوشم به روی شماست، من آغوشم باز است! میلیونی بیایید و در کفِ ترک خورده‌ی این روزهای من حقتان را بگیرید! ای ایرانی، منِ خیابان هم، همصدا با شما می‌گویم: فقط کف خیابون، به دست میاد حقمون!

#خیابان

#انقلاب_ملی_ایران

#ایران_معبد_ماست

@Unikador