مسیر تغییر رژیم در ایران از شاهزاده رضا پهلوی می‌گذرد | تایمز اسرائیل | مرجان کیپور گرینبلات

آنچه در این ویدئوکست می‌بینید و می‌شنوید برگردان فارسی یادداشت مرجان کیپور (گرینبلات) همسر جاناتان گرینبلات، مدیر اجرایی «اتحادیه ضد افترا» است که روز گذشته ۱۱ اردیبهشت‌ماه در نشریه تایمز اسرائیل منتشر شده است.

از متن مقاله:

«جلسات اخیر نشان داده است که شاهزاده رضا پهلوی با تجربه ترین و عملگراترین شریکِ فکری برای بحث‌های جدی درباره ایران است. شاهزاده رضا پهلوی، رهبری است که دولت آمریکا و دیگر رهبران جهان باید صدایش بشنوند و با او تعامل کنند.»

#یک_ملت_یک_پرچم

#انقلاب_ملی_ایران

#ایران_معبد_ماست

@Unikador