مساله فلسطین ؛ از نگاه شاه فقید  و آیت‌الله ها – تحلیلی از روزنامه نگار و تحلیل گر ارشد، امیر طاهری

این که آیا فلسطین، مسأله‌ای که می‌تواند صورت‌های گوناگون داشته باشد، از دیدگاه آیت الله ها «قضیه اول و مهم‌ترین مسأله دنیای اسلام» هست یا نه، قابل بحث است. اما آیا ۱.۵ میلیارد مسلمان انسانهای درجه دوم هستند که تنها فلسطین برای آیت الله ها مهم است . آیت الله ها در فلسطین به دنبال چه میگردند ؟!!!!

#تحلیل

#امیر_طاهری