مردم گرفتار در مصیبت ملاساخته و رژیم هراسان از سیلاب خشم مردم

#سیل_ویرانگر ادامه دارد ، در حالی که #فرقه_دزدسالار  بجای تلاش برای ترمیم خرابی‌ها و رسیدگی به مردمانی که جسم و جان آنها در مبارزه برای حفظ هستی خود به شدت آسیب دیده، با گسیل مأموران سرکوبگر به مناطق سیل‌زده نگران طغیان و #سیلاب_خشم_مردم است.