مردم ایران خیزش ملی را زندگی می‌کنند | انقلاب ملی ایران، قابل مهندسی نیست

بسیاری از آنهایی که این روزها با زمزمه‌های توافق احتمالی بین جمهوری اسلامی و آمریکا مایوس شده و خیزش سراسری مردم ایران را به‌حاشیه رانده شده می‌دانند، همان‌هایی‌اند که در روزهای حضور پرشمار مردم در خیابان‌ها، سقوط جمهوری اسلامی را آنی و قریب‌الوقوع می‌دانستند.

حافظه جمعی گاهی ضعیف و قابل مهندسی برای سیاستمداران است؛ اما مردم ایران خیزش جاری زیر پوست جامعه را به خاطر ندارند، آن را زندگی می‌کنند.

نویسنده: آزاده افتخاری

منبع: ایندیپندنت فارسی

 

#انقلاب_ملی_ایران

#ایران_معبد_ماست

@Unikador