مرا مادرم این‌گونه پَروَرید | از سروده‌های انقلاب ملی ایران | دانشجویان دانشگاه هنر

مرا مادرم این‌گونه پَروَرید | از سروده‌های انقلاب ملی ایران | دانشجویان دانشگاه هنر

====

مرا مادرم این‌گونه پَروَرید

مرا مادرم این‌گونه پَروَرید

که بهر وطن آریوبَرزنم

که پرورده دامن یک زنم

که جان می‌دهم بهر آزادی‌ام

که سرباز این خاک و آبادی‌ام

مرا مادرم این‌گونه پَروَرید

مرا مادرم این‌گونه پَروَرید

که می‌میرم اما به ظلم تن نمی‌دهم

شرف را به سفره‌های رنگین نمی‌دهم

مرا مادرم این‌گونه پَروَرید

مرا مادرم این‌گونه پَروَرید

مرا مادرم این‌گونه پَروَرید

مرا مادرم این‌گونه پَروَرید

همان زنی که تهمینه‌سان پشتم‌‌ست

که لالایی‌اش قصه‌ی رستم‌ست

اگر بهر ایران بمیرم کنون

شود قصه‌ی مرگ من هم فسون

که زن‌هایی آن را بخوانند باز

و سهراب‌هایی بیارند باز

چو ایران نباشد تن من مباد

مرا مادرم بهر میهن بزاد

====

 

#مهسا_امینی

#برای_ایران

#IranRevolution

@Unikador