مدیریت ذهن‌ها و رهبری قلب‌ها – الفبای براندازی – بخش پایانی

کسی بدون قطب نما و با ملوانانی بی تجربه بادبان کشتی بی‌ناخدایش را در یک سفر دریایی طوفان‌خیز میان امواج رها نمی‌کند. این‌جاست که باید گفت: مسئولیت «واسطه‌های فکری» هدایت ذهن‌ها و رسالت مدیریت قلب ها با رهبری جنبش(براندازی) است…     

تحلیلی از امیر امیری

#سیاست

#تغییر_رژیم

#براندازی

@Unikador