محبوبیت شاهزاده و حقارت صدا و سیمای دروغ | وقتی می‌سوزند

همنوایی و همزبانی صدا و سیمای میلی رژیم با عده‌ای خارج‌نشین که اتفاقا خود را جزو مخالفان جمهوری اسلامی می‌دانند نکات بسیار مهمی را در دل خود دارد که باید به آن توجه کرد. بسیاری از مخاطبان در رسانه‌های مجازی این پرسش را مطرح کرده‌اند که آیا این معلوم‌الحال‌ها به جمهوری اسلامی خوراک فرافکنی و نفرت‌پراکنی می‌دهند یا بالعکس؟ عده‌ای بر این باورند که خاستگاه این حمله‌های هماهنگ و مشترک از اتاق فکر‌های جمهوری وحشت اسلامی است و عده‌ای نیز مخالف آن می‌اندیشند و باور دارند که این واماندگان از آنچه خود انقلاب ۵۷ می‌نامند هستند که خوراک رسانه‌ای و تبلیغاتی را برای جمهوری نفرت اسلامی تامین می‌کنند. البته چه این و چه آن، تفاوتی در اصل ماجرا ایجاد نمی‌کند. زیرا همان‌طور که یک ضرب‌المثل فارسی می‌گوید: سگ زرد برادر شغال است و این ایران‌ستیزان، جز ویرانی و نابودی برای ایران و ایرانی نخواسته و نمی‌خواهند. دادگاه تاریخ بهترین قاضی است!

#من_وکالت_میدهم

#RezaPahlavi

#انقلاب_ملی

@Unikador