مجله فرانسوی گالا: شاهدخت نور، خنده را به لبان شهبانو فرح پهلوی بازگرداند

خبر فارغ التحصلی شاهدخت نور پهلوی از دانشگاه کلمبا در رسانه‌های فرانسوی زبان بازتاب گسترده‌ای داشته است. این خبر ابتدا در وبسایت رویال هیستوریز یا همان تاریخ نگار خاندان‌های پادشاهی منتشر شد

#شهبانو_فرح_پهلوی

#شاهدخت_نور_پهلوی

#خبر_خاندان_پادشاهی_ایران

@Unikador