مثلت شیطان، دو رفیق و یک برادر | رسانه‌های جهان | چهارشنبه ۲۳ فروردین ۲۵۸۲

مذاکرات محرمانه دیکتاتور‌های سرخ و سیاه در بازتابی از گزارش‌ها و تحلیل های منتشر شده در رسانه‌های بین‌المللی

#رسانه‌های_جهان

#برای_ایران

#انقلاب_ملی

#نه_به_جمهوری_اسلامی

@Unikador