متجاوزِ خانگی بر لبه ی پرتگاهِ سقوط

#مافیای_مذهبی اشغالگر #ایران، اکنون بر لبه‌ی پرتگاه ایستاده و دزدان سپاهی‌اش تبهکارانه می‌کوشند تا با گروگانگیری جسم و ذهن مردم ایران، به هر بهایی خود را از سقوط در ورطه‌ی نابودی برهانند. اینکه در آینده چه خواهد شد، به هیچ وجه روشن نیست؛ ولی به نظر می‌رسد که بازی به پایان خود نزدیک می‌شود و چند ماه آینده #سرنوشت‌ساز ترین دوران چهار دهه اخیر ایران خواهد بود.