مبارزه با فراموشی! سهیلا حجاب صدای ما بود؛ ما نیز صدایش باشیم

سهیلا حجاب، زندانی سیاسی مشروطه خواه، دست به اعتصاب غذا زده است. به گزارش فعالان حقوق بشر، وضعیت جسمانی او در مرحله‌ای بحرانی قرار دارد. سهیلا  صدای ما بود، ما نیز صدایش باشیم!

#SoheilaHungerStrike

#اعتصاب_سهیلا

@Unikador