ما همه «وریا» هستیم

در شرایطی که جمهوری اسلامی طی چهار دهه فضایی به وجود آورده که بسیاری از هنرمندان و ورزشکاران و به اصطلاح سلبریتی‌ها در ازای دریافت موقعیت‌ و رانت در نقش حامیان نظام ظاهر شده و در مواردی چون انتخابات نمایشی ریاست جمهوری اسلامی در حمایت از یکی از کاندیداهای حکومتی اعلام موضع می‌کنند، کم هستند ورزشکاران و هنرمندانی که مانند وریا غفوری که کنار مردم و ایران بایستند و از اقدامات جمهوری اسلامی انتقاد کنند.

منبع: کیهان لندن

#ما_همه_او_هستیم

#وریا_غفوری

#وریا_تنها_نیست

@Unikador