ما در ایران شعار «مرگ بر اسرائیل» می‌دادیم ولی رؤیای آزادی داشتیم

در حالی که ملایان حکومتی به اصطلاح صهیونیسم را مورد حمله قرار می‌دهند، مردم ایران قدردان بسیاری از اقدامات و توجهات اسرائیل در طول سال‌های گذشته هستند. در چهار دهه گذشته، ایرانیان شاهد شکست انقلاب اسلامی و ناتوانی و ناکارآمدی آن در تحقق نیازهای اساسی صلح و رفاه برای اکثریت مردم بوده‌اند. اگرچه رژیم بی‌رحمانه رسانه‌ها را کنترل می‌کند و از آنها برای ترویج روایت‌های تحریفی و دلخواه خود استفاده می‌کند، اما ایرانی‌ها بر این ترفند آگاهی دارند.

**بر اساس یادداشتی از مرجان کی پور در تایمز اسرائیل با ترجمه کیهان لندن

 

#اسرائیل

 #IraniansLoveIsrael

#نه_به_جمهوری_اسلامی

@Unikador