مایک پنس: دیگر بسته بسته پول نقد برای ملا های ایران ارسال نمی شود

سخنرانی #مایک_پنس در نشست #آیپک :

پرزیدنت ترامپ آمریکا را از توافق فاجعه بار برجام خارج کرد. دیگر بسته بسته #پول_نقد برای #ملاها ی ایران ارسال نمی شود.

#مردم_ایران برای رسیدن به دموکراسی تلاش دارند. وضعیت اقتصادی ایران به هم خورده است. ما به فشار اقتصادی بر ایران ادامه می دهیم. جمهوری اسلامی باید انتخاب کند بین کمک به مردم خودش یا گروه های شورشی.