مایکل روبین: چپ‌ها در غرب دست از «دودوزه بازی» در برابر ایران بردارند

حمایت از اتحادیه‌ها صنفی و کارگری، حل بحران‌های زیست‌محیطی و دفاع از حقوق بشر سه شعار اصلی چپ‌هاو لیبرال‌های ایالات متحده در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری این کشور در سال ۲۰۲۰ بود. عدم پایبندی این جریان فکری و سیاسی به اصول ابتدایی و شعارهای انتخاباتی خصوصا در مواجهه با جمهوری اسلامی پرسش‌های زیادی را مطرح کرده و بار دیگر استاندارد دوگانه دولتمردان کنونی ایالات متحده در پایبندی به این ۳ اصل را در رویارویی با چالش‌های موجود در نقاط مختلف جهان خصوصا ایران به چالش کشیده است.

** برگردان فارسی تحلیل «مایکل روبین» در واشنگتن اگزماینر

#جریان_چپ

#تحلیل_سیاسی

#نه_به_جمهوری_اسلامی

@Unikador