مانور عوامانه ملایان و ظریف و افشای روابط موشکی با آلمان

فاکس نیوز در گزارشی از سرپوش گذاشتن دولت #آلمان بر تخطی رژیم ملایان و همکاری با #تبهکاران حاکم بر #ایران بر سر برنامه های موشکی پرده برداشت . این را میتوان در راستای مشروعیت بخشی سناریوهایی دانست که رژیم گاها آنرا اجرا میکند . پروژه استعفای #ظریف را نیز میتوان در همین موضوع دسته بندی کرد

لینک مقاله :

http://www.worldviewweekend.com/news/article/false-resignation-iranian-power-while-regime-still-flirts-eu