مادر جاوید‌نام مهسا امینی در اینستاگرام: مهسا دختر ایران است

مهسا دختر ایران، چه ترکیب زیبایی از واژگان در کنار هم

مژگان افتخاری مادر جاوید‌نام مهسا امینی عکسی از وی منتشر کرده و او را «دختر ایران» خوانده است. خانم افتخاری در این پست اینستاگرامی، عکسِ مهسای ایران را با شعری فارسی آراسته و نوشته است:

نازم به سرِ زلفِ تو ای دختر ایران

کز پرده برون رفت و بهم ریخت جهانی

 

#دختر_ایران

#مهسا_امینی

#انقلاب_ملی_ایران